Vi kan vara SatanDet är fastetid, så jag dristar mig att vara extrasaltad.

Evangeliet enligt andra årgången härom söndagen berättar om en rätt känd replik (bland kristna):

Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: »Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.« Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: »Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.« (‭Matt ‭16‬:‭21–23‬)

Ofta när jag läst den texten har jag föreställt mig hur djävulen ger Petrus en ingivelse att säga åt Jesus, att lura Jesus. Men det är inte vad texten berättar. I evangeliet kallar Jesus faktiskt Petrus för Satan. Inte så att Petrus alltid varit Satan innan eller är det efter, men just i denna stund säger han så.

Vår omvärld

Det är inte så svårt när vi tittar ut mot vår omvärld att se djävulska ting ske i vår egen tid. Det är inte heller ett så stort steg att se detta och på samma sätt identifiera dessa människor som gör dessa ting som gestaltningar av Satan. Inte att de måste varit det innan eller ens nödvändigtvis är det i framtiden, men i det agerande vi får se på våra skärmar, så är det vad de är i nuet.

Oss själva

Svårare blir det när vi vänder blicken mot oss själva och ska försöka identifiera sådant hos oss som kan vara en gestaltning av Satan. Det känns extremt, det känns kanske märkligt.

Men tittar vi på evangeliet igen och dess sammanhang så kan vi kanske plocka upp ett och annat ur det:

Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: »Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.«

Det är i det närmaste ett ansvarsfullt agerande av Petrus vi ser. Han tar Jesus avsides för han vill inte tillrättavisa sin Mästare inför de andra som fanns i närheten när han sa detta om att lida, dö och uppväckas. Han är den trogne lärjungen som Jesus just själv har lovprisat för att han bekänt Jesus. Nu tar han av omtanke Jesus åt sidan för att kärleksfullt korrigera honom.

Orden Petrus säger till Jesus är inte extrema eller hårda på något sätt. Utan ett uttryck för kärlek, omtanke och respekt.

Så vad är då fel?

Det Petrus säger är “människors tankar” han uttrycker något som inte kommer av Gud. För på ytan (och så klart även in på djupet) finns Petrus respekt, omtanke och kärlek för Jesus. Men det finns också något annat, tror jag. Petrus blir rädd. Han blir orolig för vad som ska hända härnäst, vad Jesus kan mena med sina ord. Kanske hotar det den goda tillvaro som är nu, när han får vandra nära Jesus varje dag och till och med hör till de som står Jesus allra närmast?

Kornet av själviskhet och rädsla finns där, det hindrar honom från att se Guds vilja med Jesus liv och i förlängningen hans eget.

Många gånger ligger vår egen önskan och omtanken om nästan i linje med varandra när vi gör sådana här uttalanden, eller ska hjälpa. Men inte alltid och det kan få stora konsekvenser.

Så stora att vi i stunden gestaltar Satan. Vi blir Guds motståndare.

Skilja mellan andar

Hur vet vi när detta sker då? Om det kan ske utan att vi är medvetna om det, leder det väl bara till vansinne att ifrågasätta sig själv och alla sina val på det sättet?

Jag tror att vad som krävs är en lyhördhet för våra egna motiv. Att vi är öppna för att se och villiga att titta efter varför vi innerst inne vill eller gör något. Denna innersta önskan behöver prövas mot förnuftet. Ofta räcker det. Men inte sällan behöver vi ställa vår önskan mot Bibeln, i bön och kanske i samtal med vår andliga vägledare.

Detta knyter an till mitt inlägg från i förrgår om att vilja se sig själv objektivt och inte automatiskt ta sitt eget parti. Självprövning är ett särskilt element i fastan men egentligen alltid viktigt i det kristna livet. Det är så vi upptäcker synder och karaktärsbrister. Det leder oss in i vårt behov av syndernas förlåtelse och en större ödmjukhet inför vår egen bristfällighet. Det får i förlängningen till följd att vi än mer inser vårt beroende av Jesus och att vi som svar får älska Honom än mer för det Han ger oss.

Att gå i någon annans mockasiner

Drakar spelar: Hus och människor
Drakar spelar: Hus och människor

Det är väldigt lätt att se saker ur sitt eget perspektiv och väldigt svårt att göra det ur andras.

Jag blev påmind om det idag när jag stötte på ett resonemang från Kierkegaard som går ut på att vi behöver bli subjektiva mot andra och objektiva mot oss själva. Alltså att vi försöker förstå hur den andre ser sig själv och sin värld när vi försöker förstå dennes agerande. Och när vi ska bedöma oss själva, försöka se oss ur andras perspektiv, för att komma över den ofta ursäktande omständighet vi så lätt kan finna.

Det är någonstans i samspelet mellan oss själva och andra, i lyssnandet till samvetet och Guds viskning som vi finner den väg vi borde gått.

Bibliska råd till #mello2015 deltagarna igårNu kör vi #blogg100 igen. Eller jag ska i alla fall försöka klara alla 100.

Under senaste deltävlingen av Melodifestivalen skrev jag tweets med bibelord under sändningen till artisterna med tanke på låtarnas texter. Läs och håll till godo 🙂

Midnight Boy får Rom 13:12:Natten går mot sitt slut & dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar & ta på oss ljusets rustning

Caroline får 1 Sam 16:7b: ”Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat.” #mello2015

JTR gillar bygga, här kommer Matt 7:24ff Den som hör dessa mina ord & handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund.

Hasse får som hälsning att Jesus också gick på party och fixade vinet: Joh 2:1-11″Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet.”

Dina Nah sjunger om att ledas & mörker, får Ps 23: Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, #mello2015

Den Annika sjunger till behöver läsa Ords 7, här kommer vers 5: de bevarar dig för den främmande kvinnan, för henne som talar så förföriskt.

Måns är sist, i biblisk mening kan det vara bra, se Matt 20:16: Så skall de sista bli först och de första sist. #mello2015

Måns får Ef 6:10ff om kampen mot demonerna han sjunger om: ”Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.”

Rätt ska vara rätt, även mot Fogelqvist?

OlleErik

Idag tog jag del av Överklagandenämndens beslut (12 feb 20015) i frågan om ”avkragning” av Olle Fogelqvist, ett beslut som togs 19 september av Göteborgs domkapitel.

Det finns några saker i detta som jag inte kan låta bli att reagera över, men vissa saker kanske har bra förklaringar?

Vad Olle gjort är att han predikat över 1 Kor 14:33ff och utifrån sin tolkningstradition uttalat sig om ämbetsfrågan. Olle har rätt till sin åsikt, däremot var det kanske inte pastoralt klokt med tanke på att han skulle få två kvinnliga kollegor i samband med årsskiftet. Utöver det kan predikan tolkas som att det är en frälsningsfråga om man har ”rätt” uppfattning i detta eller inte. I processen framgår att Domkapitlet tolkat det så men att Olle inte menat så. ÖN ger dock Göteborgs domkapitel rätt i att predikan rimligen förstås på det sättet.

Min första tanke när jag läste detta var att det kanske inte var så pastoralt klokt gjort av honom, och att det är en åsikt vi alla bör kunna dela – även de som håller med Olle i sak. Däremot var det rätt drastiskt att avkraga honom för det. Vilket ÖN också tyckte. Och här kommer vi in på klokskapen i Gbg:s domkapitels agerande.

Det är ingen annan än biskopen själv som tagit upp ärendet om Olle, det är biskopen som varit med och fattat beslutet om hans avkragande och det uppfattas åtminstone utifrån mitt perspektiv som lite märkligt att biskopen själv väckte ärendet. Har biskopen ”jagat” Fogelqvist? Det måste naturligtvis inte vara så, men frågan måste ställas.

Man fäller Olle utifrån formuleringen i hans predikan som går att tolka som att det är frälsningsavgörande vilken inställning man har i frågan. Något som det verkar finnas belägg för att klandra Olle för. Man motiverar det hela utifrån Svenska kyrkans bekännelse och lära.

Och det är här det blir alldeles väldigt intressant, eftersom domkapitlet citerar ur den oförändrade Augsburgska bekännelsens sjunde kapitel. För om vi ska hålla oss till Augsburgska bekännelsen när vi lyssnar till predikningar och skickar in dem till domkapitlen om de inte uppfyller den, vad kommer då hända med antalet ”avkragade” präster i Svenska kyrkan?

Låt oss avsluta utan vidare spekulationer, men med några citat ur den oförändrade Augsburgska bekännelsen:

Kapitel IV. Om rättfärdiggörelsen

Vidare lära de, att människorna icke kunna rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egen förtjänst eller egna gärningar, utan att de rättfärdiggöras utan förskyllan för Kristi skull genom tron, när de tro, att de upptagas i nåden och att synderna förlåtas för Kristi skull, vilken genom sin död åstadkommit tillfyllestgörelse för våra synder. Denna tro tillräknar Gud som rättfärdighet inför honom, Rom. 3 o. 4.

Kapitel X. Om Herrens nattvard

Om herrens nattvard lära de, att kristi lekamen och blod i nattvarden äro verkligen tillstädes och utdelas åt dem, som undfå sakramentet. De ogilla dem, som lära annorlunda.

Kapitel XIII. Om bruket av sakramenten

Om bruket av sakramenten lära de, att sakramenten inrättats ej blott till att vara tecken, varigenom man avlägger bekännelse för människor, utan fastmera för att de skulle vara tecken och vittnesbörd om Guds vilja med avseende på oss, givna till att väcka och stärka tron hos dem, som mottaga sakramenten. Därför bör sakramenten brukas på det sättet, att en sådan tro är med, som tror löftena, vilka genom sakramenten tillbjudas oss och ställas oss för ögonen.
[De fördöma sålunda dem, som lära, att sakramenten rättfärdiggöra, blott sakramenthandlingen företages, och vid bruket av sakramenten icke anse den tro erforderlig, som tror, att synderna förlåtas.]

Visst är vi väl överens om att rätt ska vara rätt och att vi ska mätas med samma måttstock?

ÖN verkade tycka det, det fanns till och med ett par ledamöter som tyckte Olle inte ens skulle få en erinran utan att en markering om det pastoralt olämpliga i det hela räckte.

På sidan Kyrklig dokumentation finns nästan alla dokument i ärendet.

After preach: Kyndelsmässodagen

Not: Detta är ett utkast för predikan, inte riktigt samma som jag höll i kyrkan

Predikotext: Luk 2:22-40

Gör som Jesus, bli en del av förbundet med Gud

Maria skulle nu rituellt bli ren och Jesus bars fram för löftesoffret. Jesus har som bebis alltså blivit omskuren redan och nu gjorde man löftesoffret som man gjorde för sin förstfödde son. Han var mycket liten när det hände och kunde precis som alla andra judiska barn inte välja själv. På samma sätt är det med många av er här inne, ni blev framburna till dopet i en gudstjänst ni inte valt själva, utan ni fick dopets gåva ändå. Oavsett om ni fick dopets gåva som små bebisar eller senare, så är många av er just nu konfirmander för att lära er mer om dopet och testa mer av den kristna tron. För en del av er är det nog självklart med Gud och med tron och för andra av er är det inte det, utan kanske er första lite djupare kontakt med kyrkan.

Oavsett hur det är med den saken, så har ni eller så får ni dopets gåva innan konfirmationen.

Omskärelsen är profetian om det som skulle komma sen, dopet. Precis som det brukar vara med sådana här profetior så är de mindre än uppfyllelsen av dem. T.ex. var det ju bara pojkar som omskars. Vilket vi iofs ska vara tacksamma för, men blev inte flickorna en del av folket då? Jo, det blev de ändå. På samma sätt gällde omskärelsen också bara hebreiska pojkar, de som hörde till gudsfolket.

Med dopet är det annorlunda eftersom det är uppfyllandet av profetian, för dopet gäller oavsett kön och nationalitet. Och det får vi också höra i Symeons lovsång, när han säger om Jesus att han är ”frälsningen som du [Gud] har berett åt alla folk”

Gör som Symeon, lär dig känna igen Jesus

Symeon känner igen Jesus i massan av människor som kommer till templet. Han grabbar inte bara tag i någon på måfå, utan går fram till just Maria och Josef och lyfter upp Jesus. Hur kommer det sig?

Det står i texten att Symeon är fylld av helig Ande, på så vis kan han känna igen Jesus när han möter honom i bebisen. Så är det för oss också, det är först när vårt hjärta blivit rört av den Helige Ande som vi kan känna igen Jesus när vi möter honom.

Jesus möter oss på flera sätt, framför allt genom Bibelordet och predikan, Bönen, Nattvarden och i den kristna gemenskapen. Jesus vill att vi ska växa genom dessa sätt att möta honom på. Vi tar ett exempel utifrån dagens evangelietext.

Fattigdom

De två turturduvorna eller unga duvorna var undantaget för de fattiga, vilket Lukas lyfter fram. Jesus, Guds Son, föddes rakt in i ett fattigt hem inte in i rikedom. Hans föräldrar var enkla människor, Josef var snickare vilket inte var ett välbetalt jobb. De bodde i en hålla i en bortglömd del av det romerska imperiet. Långt bort från makt och flärd, eller ens välfärd. I sin gärning hade Jesus ett extra stort hjärta för de fattiga, för de sjuka och för de ur samhället utkastade.

Detta blir en utmanande fråga för oss idag. Hur vänder vi oss till de fattiga i vårt samhälle?

Det är kanske extra svårt för oss svenskar för vi är vana vid att vår välfärd fungerar hyffsat och tar hand om människor. Men så funkar det inte med många av de som tigger i Sverige idag, för de kommer från andra länger inom EU. Helt plötsligt har vi armodet vid ingången till ICA. Det är en kulturkrock för oss, obekvämt. Lika obekvämt kan det ju vara för oss när vi ska lämna en gåva till tiggaren, för då står vi i regel ovanför dem och de sitter ned. Vi har inte bara ett finansiellt överläge utan också ett fysiskt. Vi kommer som priviligerade svenska och böjer oss ned till dem och ger dem en gåva. Helt klart något som sticker emot vår egen självbild som svenskar.

Och hur fattiga måste de vara för att vi ska hjälpa dem? Jag tänker på berättelsen en uteliggare berättade om hur han slutade ha sin varma jacka på sig som han fått av en snäll person, på grund av att det var en Canada Goose och han fick han höra. Han blev utskälld för att han hade mage att stå och sälja ”Situation Stockholm” med en så fin jacka på sig. Var han verkligen uteliggare? Han fick sluta med att ha den varma jackan för att han skulle se rätt ut på ytan. En tankeställare till oss, hur utblottade måste de vara som får en gåva från oss? Måste vi tro att de är på väg att dö om de inte får vår 50-lapp eller är det ok att de har en mobil och en jacka? Var går gränsen? och för vems skulle finns den gränsen, kan vi fråga oss.

Jesus säger ju att det vi gör för en av dessa minsta, det har vi gjort för honom. Så det är verkligen att söka Jesus att älska våra medmänniskor och försöka göra det vi kan för dem. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra något.

Gör som Hanna, fullgör ditt uppdrag

Det är något speciellt med Hanna, för hon har vakat troget länge. Det kan tyckas som att hon inte fått något särskilt stort uppdrag egentligen. Hon fick vänta en massa år, för att en dag titta på Jesusbarnet och säga att det verkligen var Jesusbarnet och sedan kunde hon gå och dö i frid. Vad var det stora i detta?

Det stora i detta handlar om att hon fick se Gud själv, i form av en bebis. Gud själv som blev människa för att rädda oss från synden och döden. Det är enorma perspektiv i det som är svåra att förstå. Gud som är så stor, blir så liten att han är en liten bebis. Om det finns någon nyhet värd att instagramma så vore det den nyheten och den bilden.

Att få berätta om Gud som blivit människa för att rädda oss från synden och döden är den största nyheten man kan få berätta för andra, det gällde inte bara för Symeon och Hanna på sin tid, det gäller också för oss idag.

Vi kan se på henne att hon var rätt gammal när hon fick börja berätta om Jesus för andra, vi behöver inte vänta till vi är lika gamla. Men är vi lika gamla eller äldre så kan vi hos henne se att det aldrig är för sent att börja dela med oss av denna enorma nyhet.

Avslut

  • Vi får som Jesus låta oss döpas och tas upp i gudsfolket
  • Vi får som Symeon öva på att låta Anden visa oss var Jesus finns
  • Vi får som Hanna fullfölja vårt uppdrag att dela med oss till andra om Jesus

Känn ingen sorg, Göteborg?

En stor nackdel med ett enda pastorat är bristen på demokrati, vilket innebär att Göteborg skulle styras av ett enda kyrkoråd som också tillsätter församlingsråden. Ett pastorat med dagens 28 församlingar är knappast styrbart och många församlingar kommer att försvinna som begrepp. Eftersom delaktighet och ideellt arbete är allt viktigare för kyrkan, kan denna toppstyrning bli förödande.

Debattartikel om konsekvensen av ”Närhet och samverkan”.

Insikten trillar ned först när beslutet ska genomföras hemmavid? Samma problem överallt ju, bara på landet denna förändring är något direkt bättre.

Dags att befria Svenska kyrkan från partipolitikens fångenskap, dags för exodus?

Fråga prästen – Teodicéproblemet

Jag fick utmaningen att skriva kortfattat om Teodicéproblemet i senaste numret av pastoratstidningen. Nu tänkte jag dela med mig av texten här, varsågod 🙂

Frågan prästen: ”Hur kan det finnas en god, allsmäktig Gud i en värld så fylld av ondska?”

Frågan kallas för Teodicéproblemet och spänner både över den intellektuella frågeställningen, om hur det logiskt går ihop, och över den personliga – när vi själva eller människor vi känner drabbas av ondska.

Ett modernt filosofiskt svar på frågan finner vi hos Alvin Plantinga (som 1965 publicerade ”The Free Will Defence”). I vida filosofiska kretsar anses han ha lyckats försvara att Gud både är allsmäktig och god samtidigt som ondskan finns. Argumentet handlar om att det inte bara är Gud och ondskan vi ska pussla samman, utan även människans fria vilja.

I korthet går Plantingas argument ut på följande: En värld där vi har fri vilja i meningsfull mängd är mer värdefull än en värld utan fri vilja. Det innebär att Gud skapade människan med möjligheten att göra ont och kan inte bestämma över hur hon ska välja. Det får i sin tur följden att människor väljer att göra onda saker, vilket är källan till moralisk ondska. Men faktumet att människan fritt väljer att gå fel, motsäger varken Guds allmakt eller hans godhet, för han kunde enbart ha stoppat den moraliska ondskan genom att ta bort möjligheten till att välja det moraliskt goda.

Den värld vi lever i är den bästa möjliga Gud kunnat skapa där han samtidigt minimerar ondska i kombination med att människans fria vilja finns.

Jag tror att vi sympatiserar med tanken på att ha en egen vilja och rätten att få utöva den. Enligt Plantinga innebär den dock att världen ser ut som den gör, för andra människor gör andra val än vi själva.

Personligen finner jag det vara ett rätt tillfredsställande svar rent intellektuellt, men det är kanske inte lika lätt på det känslomässiga planet.

Ett klassiskt lutherskt svar på frågan är att vi inte vet varför Gud tillåter ondskan att florera som den gör i världen. För det har han inte berättat för oss. Så när vi står inför frågan om Gud och ondskan, får vi utgå från vad vi vet och ställa oss frågan om det är nog för att vi ska kunna lita på Gud.

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” – Joh 3:16

Så vad är det då vi vet? Bibeln berättar om hur Gud skapat världen och gjort oss människor till sin avbild. Bibeln berättar hur Gud inte låter sig nöja med att vi valt bort honom, utan att han blivit människa i Jesus Kristus. Han visade oss hur vi ska leva vår liv och han offrade sig för våra synders (våra moraliska bristers) skull på korset. Han besegrade döden och har gått före oss till himlen för att bereda plats för oss där.

Han har alltså delat våra plågor och gått i döden för var och en av oss. Frågan vi får ställa oss är, är detta en Gud jag, trots mina och andras lidanden i detta liv, kan lita på?

För min del vet jag vilket svar jag vill leva mitt liv i, vet du?

Inför Mikaelidagen – om att tro på det övernaturliga

Det är kanske inte alltid så lätt för oss moderna människor att tro på änglar. Men betyder det att de inte finns?

I svallvågorna av Upplysningen växte den moderna bibelkritiska forskningen fram (historisk-kritisk metod) och med Rudolf Bultmann i spetsen inleddes avmytologiseringsprojektet. Och med honom kom den liberala kristendomen där fokus låg på en existentiell tolkning av underverk.

Det är detta man grundat vad som kommit ut i media mer under senare år med KG Hammars uttalanden kring jungfrufödseln och senare biskopars (och andras) uttalanden kring sådana frågor.

I samma tid som den liberala kristendomen växte fram kom också det som kom att kallas fundamentalismen, något som i rätt stor grad bytt betydelse sedan dess. Fundamentalismen slog vakt om ”det gamla” och man var inte villig att ge upp underverken för tidens moderna tänkande.

Men vad var skillnaden mellan fundamentalistisk (eller konservativ) teologi och den som föregått den moderna eran?

Detta är något förenklat, men jag uppfattar det hela som att både liberalismen och fundamentalismen är svar på Upplysningen och i den meningen slår ingen av dem vakt om tidigare kyrkans tradition.

Och jag tycker att de texter som kommer nu till söndagen kan illustrera detta på ett bra sätt. Då tänker jag närmast på de båda texterna ur Uppenbarelseboken (episteln respektive den alternativa evangelietexten).

Christina Grenholm ger i senaste Kyrkans tidning uttryck för en reflektion grundad i den liberala teologins förhållningssätt när hon tittar på söndagens texter (”Eftertanke” på sidan 18). Hon diskuterar just att vi i vår tid klarar oss rätt bra utan att tänka på andeväsen och vill öppna för änglarna men hålla dörren stängd för demonerna.

En mer fundamentalistisk hållning vore att göra tvärtom och betona den andliga världens existens på ett sätt som går långt utöver Bibelns stöd för en sådan utläggning. Det finns böcker, artiklar, undervisning om hur andevärlden fungerar och många gånger bygger dessa på rätt tveksam exegetik, men det är systematiseringar som också är sprungna ur det rationella behovet, samtidigt som de inte klarar av tanken på att andliga väsen också skulle kunna vara tankefigurer.

Det blir (uppfattar jag, och något förenklat) som att man måste välja sida, antingen förkastar man den andliga världen för den kan inte finnas och gör man inte det är man konservativ och bakåtsträvande. Eller så finns den och då är allt som omtalas i andliga termer verkligen andar för annars förkastar man Bibeln och tron.

Egentligen uppfattar jag personligen bägge dessa synsätt som rätt bakåntvända. Varför ska vi stå till svars inför Upplysningens krav på det ”rationella”?

Jag uppfattar att spänningen börjar just med detta att vi skulle behöva förkasta tron på det övernaturliga för att kunna syssla med vetenskap och historisk-kritisk forskning. Men varför då? Varför måste vi ha en funktionell ateism som kräver att vi t.ex. säger att Jesusord om templets förstörelse måste ha skrivit efter år 70 för att han rimligen inte kunde vetat om det i förväg?

Den enda anledningen som finns är att vi har tagit på oss att vi måste tro att inget annat finns än det materiella. Men var finns det rationella stödet för det? Det är ju ingalunda så att den religionsfilosofiska debatten domineras av överlägsna ateister! Tvärtom faktiskt, se t.ex. Anthony Flews omfattande av deism för ett antal år sedan.

Jag tolkar detta som att vi kristna inte behöver vara rädda åt någotdera hållet. Vi behöver inte vara rädda för att verkligen tro på Gud, tro på de underverk som Jesus har gjort och de under som han vill göra i våra liv i dag (där förmedlandet av nåden genom Ordet och sakramenten står i centrum). Men samtidigt behöver vi heller inte vara rädda när vi upptäcker att det finns ökenfäder som tangerar just tanken på att andeväsen också (inte enbart) kan vara tankemönster. Varför måste det vara antingen eller?

PS Inom den närmaste tiden kommer jag att byta webbhotell, det kommer innebära att bloggen är nere ett tag. Antagligen kommer ni inte märka det, men det kan vara bra att veta. DS

After preach: Är det rimligt att tro på det övernaturliga?

Petrus på djupt vatten

Denna predikan hölls i S:ta Birgittakyrkan vid högmässan 15 juni kl 10.00.

Joh 11:18-27

Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sade till Jesus: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.” Jesus sade: ”Din bror kommer att uppstå.” Marta svarade: ”Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen.” Då sade Jesus till henne: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade: ”Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.”

Kan vi tro på sånt här övernaturligt egentligen?

Vi har ju i strikt bemärkelse inte tagit del av något sådant nu, eftersom själva uppväckandet av Lasaros kommer efter dagens evangelietext, men vi vet ju (åtminstone nu) att det är vad som kommer att ske härnäst.

För oss som lever i väst och i inte minst i Sverige så har skepticismen mot sådant en självklar plats i våra liv. När vi hör någon prata om det övernaturliga så blir det rätt naturligt att slå dövörat till eller i alla fall inta en ordentligt skeptiskt position till vad som kommer att sägas.

Ibland upplever jag det lite som så här att å ena sidan har vi vetenskapen och dess företrädare som står på monumenten av forskningens framsteg. Vi har ju internet, mobiler, bilar och kylskåp, allt på grund av den moderna vetenskapen. Och så har vi å andra sidan alla de där som tror på Gud, olika religioner, New Age och troll osv… Tror man så är man inte förnuftig, inte faktabaserad.

Visst har ni stött på den typen av uppställning någon gång?

En ganska vanlig invändning, som jag själv bara stötte på härom veckan sist, är: ”Jag tror inte på Gud, jag tror på Big Bang.”

Och där har vi liksom spänningen, motsägelsen, framställd i en och samma mening. Men det är inte riktigt så enkelt. Jag tror till exempel att George Lemaitre, som är den som formulerade Big Bang-teoring, riktigt håller med om det påståendet. Han var nämligen själv både fysiker och jesuitmunk (kristen).

Och detta illustrerar ganska väl att det inte behöver vara någon motsägelse mellan vetenskap och tro. Att tänka att Gud har skapat världen men det har skett genom Big Bang verkar inte ha varit något problem för Lemaitre och det behöver inte heller vara något problem för oss.

För att illustrera min poäng tänkte jag ställa en fråga till er: Kan någon av er för oss andra bevisa att alla andra finns och att vi inte bara är en del av din egen fantasi?

Hur vet du, att när du går ur rummet så finns allting kvar fast du inte längre är där? Men, tänker någon då, vi kan göra så att om du går in i det andra rummet och jag stannar här, så ropar vi till varandra och då vet vi ju att den andre finns fast vi inte ser varandra längre. Men riktigt så enkelt är det ju inte, för då kan det ju lika gärna vara så att det där ropet ingick i din fantasi.

Hur vet du, på riktigt, att allt finns och inte bara är en del av din fantasi?

Grejen är att det gör vi inte, men det är rimligt att tänka sig att det finns andra medvetanden än våra egna. Det är rimligt att tänka sig att det vi ser runt om oss faktiskt finns. Men det är inte något vi vet, det är något vi tror.

Och så är det, vi gör rimliga antaganden om vår värld som ligger till grund för det övriga vi gör. Och det är det filosofiska planet, där vi tar ställning till just andras existens och hur saker egentligen är beskaffade. Och ovanpå det gör vi sedan vetenskap i vanlig mening, det är först då det blir meningsfullt att syssla med den.

Därför finns det ingen motsägelse mellan att tro på Gud och på vetenskapen, eftersom tron på Gud är en fråga som filosofi, vad du antar som en del av din världsbild och inte något som du kan mäta med vetenskap, varken med linjal eller elektriska impulser.

Därför är det också så, att om Gud är allsmäktig och god, så kan Gud faktiskt uppväcka en person från de döda. Det är inte på något sätt orimligt med ett sådant underverk, eftersom det inte kommer ”inifrån” systemet, vårt universum, utan från Gud som är dess skapare och inte beroende av det.

Vi återkommer till denna sak längre fram, för Lasaros är fortfarande inte uppväckt från de döda, vi har bara konstaterat att Gud faktiskt kan göra det. Marta å sin sida, vet inget om detta (än), hon springer Jesus till mötes.

Hur Marta känner för stunden kan vi inte veta, men vi kan ju föreställa oss hur det kändes för henne att Jesus inte kommer ”i tid” för att hela hennes bror, så han dog i stället. Vilka känslor bar hon på när hon mötte Jesus där på vägen?

Tydligt är att hon förebrår honom, hon säger ju: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.” Hennes missnöje är mycket tydligt, men hon är ändå rätt artig i sitt sätt.

Och i detta, att hon uttrycker sina känslor till Jesus, är hon en förebild för oss. En del av oss har lärt oss någonstans längs med vägen att vi inte riktigt kan vara fullt ut ärliga med våra känslor inför Gud. Vi känner ett behov att ställa lite till rätta först, liksom städa undan det värsta, innan vi pratar med Gud. Kanske går vi mentalt fram till spegeln och kammar till håret lite, byter tröja så vi ser lite propra ut innan vi pratar med Gud.

Vi tror liksom inte att relationen med Gud håller för en riktig konfrontation. Och risken är också i förlängningen att den inte gör det, för vi har sedan länge inte fått plats i relationen eftersom den inte är helt sann.

Men problemet är inte att Gud inte tål dina arga känslor, eftersom han har dött för dina synders skull så tål han en och annan avhyvling. Problemet är att du inte känt att du får rum som du är, i relation till Gud.

Den goda nyheten, och som Marta pekar mot, är att du får plats i din relation till Gud. Med de känslor du känner för stunden, även de som är mindre artiga och inte så glada. Det är fullt med folk i Bibeln som har en massa olika känslor i relation till Gud, allt från ilskna och sorgsna, till arga och besvikna. Allt får plats i relationen till Gud.

Det var kanske på vissa sätt lättare för Marta än oss, eftersom hon mötte Jesus fysiskt. Vi kan bara föreställa oss hur det var att möta Jesus ögon, men jag tänker att det bland annat var en blick av kärlek man mötte, men även en blick som såg rakt in i själen. Så Marta visste kanske att det var lika bra att säga som det var, för Jesus ser ändå rakt genom henne.

Samtidigt som Marta är ärlig med sina känslor kommer hon ihåg vem Jesus är för henne. Hon säger ju: ”Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.” Även här är Marta en förebild för oss, för hon kommer ihåg vem det är hon pratar med. Det är sällan vi gör det när känslorna kommer över oss och vi brister ut i tonarter som följer dem.

Vi säger sällan saker som: ”Du kommer aldrig ihåg att ta ut soporn!!! Men jag älskar dig.” ”Du beter dig alltid på det här sättet!!! Men du är den viktigaste personen i mitt liv.” ”Du gör mig helt vansinnig när du gör så här!!! Men det är för att du är så viktig för mig som jag blir sårad.”

Men Marta lyckas i den här stunden att komma ihåg vem Jesus är för henne, vilket är stort för det gör också att samtalet går att föra vidare. När vi hamnar i arga konflikter med varandra så leder de ingen vart, inte innan vi har lugnat ner oss och kommit ihåg vilka vi är för varandra och därför kan hantera varandra lite varsammare.

Det är dock viktigt att komma ihåg, att varken i relation till Jesus eller till varandra ska vi sätta de här två sakerna mot varandra. Vi måste få känna våra känslor och de måste vi få uttrycka inför varandra. Men vi kan samtidigt vara respektfulla och komma ihåg vem den andra personen är för oss.

Men Lasaros är fortfarande död, vilket var vad Marta påpekade för Jesus.

Jesus berättar att Lasaros ska uppstå igen och Marta svarar att det vet hon! På den yttersta dagen. Det är också en påminnelse till oss om att saker inte alltid behöver vara vad de verkar. I vår tid antas det ofta att när kroppen lägger av, då är det slut, eftersom allt som finns är det som vi kan se (det materiella). Och när det inte längre funkar så stänger maskineriet ned och vi slutar existera.

Men det Marta säger pekar på något annat, något Jesus också går med, men väljer att tala djupare om. För döden har inte sista ordet. Jesus säger att han är ”uppståndelsen och livet” och det är något han utvecklar med den kommande meningen, som vi avslutande ska titta lite närmare på.

Den som tror på mig skall leva om han än dör

Jesus är uppståndelsen och därför kan han säga så där. För även om man dör (den jordiska döden) så skall man leva om man tror på Jesus. För det finns ett liv efter detta. Och Jesus är uppståndelsen eftersom han har besegrat döden när han på korset led för våra synders skull. Han uppstod igen på tredje dagen och har skapat en väg genom död till liv, för oss.

Även om du dör ska du leva.

och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.

Eftersom Jesus är livet, så är det så att den som då har Jesus i sitt liv, den lever. Och det är inte vilket liv som helst, utan det eviga livet. Så om man har Jesus i sitt liv så har man ett evigt liv och därför dör man inte heller (den eviga döden).

Den jordiska döden blir bara en fas, precis som treårstrots eller puberteten, något man går genom i det eviga liv man har tillsammans med Gud.

Och frågan som jag ställde, om vi kan tro på det övernaturliga, i början av predikan är ju egentligen inte den relevanta frågan. Den relevanta frågan lyder: Är Jesus Messias och Guds Son även i ditt liv?

After preach: Viskleken och Anden

Vill du höra en hemlis?

Bibeltexter:

  • 1 Kung 19:9-16
  • Apg 1:12-14
  • Joh 16:12-15
  • Ps 33:18-22

Evangeliet

Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.

Predikan

Har ni lekt viskleken? De flesta har nog gjort det, men för säkerhets skull tänker jag ändå kort förklara hur den går till. Alla deltagare kan sätta sig i en cirkel, det finns en lekledare som bestämmer en mening. Den behöver inte vara särskilt komplicerad, sedan viskar lekledaren meningen till personen bredvid sig. Ingen annan får höra viskningen och lekledaren får bara viska en gång. Sedan gör den som fått meningen viskad till sig, samma sak till nästa person. Så fortsätter man så runt hela cirkeln. När sista personen fått meningen viskad till sig (den som sitter på andra sidan om lekledaren), så berättar den meningen för de övriga. Och varje gång så skrattar alla, eftersom ingen (eller väldigt få) hade hört den mening som nu sagts.

Det är inte så lätt med informationsöverföring alla gånger. Och i viskleken blir det krångligt eftersom det går från en person till en annan, det sker genom viskning vilket gör det lite svårare att uppfatta vad som sägs. Så kanske man inte hör allt som sades så kompenserar ens hjärna för det och ibland blir det rätt, men ibland blir det bara ännu mer fel. Och så sker det några gånger under varvet runt cirkeln, så blir det något helt annat i andra änden.

Det finns mer vuxna varianter på samma sak, till exempel fick jag i tonåren berättat för mig hur en kompis kompis hade varit ute och festat, gått med en tjej till ett hotellrum. Kvällen slutade dock inte som förväntat utan han vaknade, efter att ha blivit drogad, i ett badkar med is. Han tittade ner och såg att han hade ett ärr vid magen. Hans ena njure hade blivit stulen av illegala organhandlare. Det berättades som att det var sant. Men det är en urban legend.

Det är inte alltid lätt att veta vad som är sant, särskilt inte när det är en kompis kompis som varit med om något eller när informationen har viskats från öra till öra. Den grundläggande frågan om vad som är sant är därför väldigt relevant för oss människor, för det är inte självklart att vi når fram till sanningen.

Många böcker, filmer och dramor handlar om sanningen och bristen på den. Huvudpersonen kanske upptäcker att någon den delar livet med inte är vad den utger sig för att vara. Allt från att den är hemlig agent till att man blivit bedragen och hela relationen är mer eller mindre falsk är vanliga berättelser. Andra gånger är det mer subtila berättelser där frågan om sanning blir mer gråskalig och det är svårt för läsaren, tittaren och publiken att riktigt sortera ut vad som var rätt och fel, sant och falskt. Ibland inser huvudpersonen efter hand som berättelsen utspelar sig att det är denne själv som bedragit sig.

Vi råkar ju också för sådant i våra egna liv, vi upptäcker något nytt hos vår medmänniska, partner, kollega etc eller hos oss själva. Och kanske på grund av detta eller omständigheter kastas vi ned i en relationskris till personen eller kanske en existentiell kris om oss själva.

Vi råkar ut för olika sorters kriser genom våra liv, det finns existentiella kriser som jag nämnde innan som handlar direkt om vår egen existens. Det finns situationskriser som uppkommer genom just situationer vi är med om. Allt från olyckor till svek. Det finns också livskriser som uppkommer just i anslutning till vår egen ålder. Allt från att vi kommer in i puberteten till att vi förlorar vår föräldrageneration och själva blir den äldsta levande generationen i släkten till att vi står inför vår egen förestående död.

Det finns olika sätt att definiera en kris på, jag tog fasta på en definition som jag tycker pekar i rätt riktning:

”Kris är upplevelsen eller erfarenheten av en händelse eller situation som en outhärdlig svårighet som övergår personens nuvarande resurser och anpassningsmekanismer.” – James och Gilliland, 2001

Oavsett vilken sorts kris det handlar om tenderar de att också tangera frågan om sanning; ”Hur vet jag att det jag tror på är sant?”

Den frågan är aktuell i dagens evangelietext, ur två perspektiv. För det första får vi i episteln höra om hur lärjungarna sitter och trycker i övre salen och ber tillsammans. De har nu varit med om mycket omskakande saker de senaste veckorna. Först blev Jesus tillfångatagen, plågad och dödad. De följde händelserna på lite olika sätt (flykt, svek, stå vid korset etc). Sedan uppstår Jesus och de får träffa honom igen när de är livrädda. Under veckorna som följer får de träffa honom men detta är helt klart en övergångsperiod som sedan slutar med att Jesus tar farväl av dem inför sin himmelsfärd. Nu är de i en mellanperiod, efter att Jesus lämnat dem och innan de har fått Den Helige Ande. De sorterar säkert bland upplevelserna de har haft och det är nog inte helt lätt att känslomässigt förhålla sig till allt som skett. De är ju bara i början av det äventyr som kommer att utspela sig för dem under resten av deras liv.

För det andra har vi de första mottagarna av evangelietexten, de tidiga kristna som fanns runt Johannes och förstås övriga tidiga kristna församlingar. Johannesevangeliet är det yngsta av de fyra evangelierna och kom antingen till i slutet av Johannes långa liv (han var ju den enda av de tolv som inte blev dödad, utan dog naturligt) eller tecknades ned av hans lärjungar. Nu när ögonvittnena dör av, inte bara de tolv utan alla som funnits med rent fysiskt kring Jesus, så riskerar berättelsen att bli hörsägen.

”Det var min kompis kompis som träffade den där specielle mannen i den galileiska landsbygden, han helade folk. På riktigt!”

Ja, det blir som viskleken eller urbana legender ganska snabbt.

Och sanningsfrågan blir aktuell, för de tidiga kristna som nu befann sig några decennier från Jesus jordevandring lika mycket som frågan är aktuell för oss idag som kommer tjugo sekler senare och undrar samma sak.

Den Helige Ande

Jesus förekommer lärjungarna i detta, redan i avskedstalet (som dagens evangelium är hämtat ur) berättar Jesus om hjälparen, sanningens Ande. Det är intressant, för han säger till dem att han inte kan berätta om allt som ska ske, för de ”förmår inte ta emot det nu”. Men däremot utlovar han hjälparen som ska vittna om sanningen för dem och vägleda dem.

Och Den Helige Ande är svaret, till lärjungarna, till de tidiga kristna och till oss när vi ställer oss frågan, ”hur vet jag att det jag tror på är sant?”

Den Helige Ande vittnar i det yttre

Den Helige Ande är ett trovärdigt vittne om vad som har skett. Den Helige Ande var med under hela Jesus jordeliv, från bebådelsen till himmelsfärden. Den Helige Ande naturligtvis närvarande i Jesus men bevittnade också allt som skedde runt om. Därför är Anden är ett trovärdigt vittne om vad som har skett.

Den Helige Ande har flera verktyg för att vittna:

Bibeln

Bibeln är en produkt av Den Helige Ande. Den Helige Ande har väglett och hjälpt författarna av de olika böckerna att berätta om vad som har skett. Genom Bibeln får vi läsa om och ta del av att Jesus har lidit, dött för våra synders skull och uppstått från de döda och därmed besegrat döden och gett oss en väg till gemenskap med Gud och en väg in till himlen.

Kyrkan

Kyrkan är också ett uttryck av den Helige Ande, bara genom att hon har bestått genom förföljelser, yttre- så väl som inre påfrestningar och i vår tids kraftfulla ifrågasättanden vittnar hon om att det är något mycket större än hon själv som håller samman henne.

Bara genom våra kyrkobyggnader vittnar Anden om de goda nyheterna, de många kyrkorna, som byggts under stor möda och med stor kärlek under många år och med stor hantverksskicklighet vittnar Anden om Jesus verk.

Personer

Människor genom historien och i vår egen tid vittnar om hur mötet med den uppståndne Kristus har förvandlat deras liv. Det kan handla om frihet från droger och andra missbruk eller om frälsning från den inre tomheten i vår materialistiska tid och ytterst om syndernas förlåtelse. Människors liv förvandlas idag genom Andens kraft och vi får möta dessa vittnesbörd i våra kyrkor och ute i samhället.

Den Helige Ande lär ut

Vi önskar ibland att Gud skulle peka med hela handen mitt i stormen vi befinner oss i, vi letar efter de stora svepande tecknen som visar hur vi ska agera och tänka. Och det hör till krisens natur att leta efter det trygga och gärna lite övertydliga som kan leda rätt. Men precis som Elia hade urskiljning att vänta ut stormen och i stället gå ut och möta Gud när han kom i den stilla brisen, så får vi öva oss i att med vishet söka Gud.

Jesus berättade också att Den Helige Ande skulle vägleda till sanningen, det är alltså något mer än att enbart vittna om något som har skett. Det handlar också om att vägledas i den nuvarande situationen. Anden visar oss hur vi ska leva våra liv idag, i en värld som förändras.

Den Helige Ande har flera verktyg för att lära ut:

Bibeln

Framför allt har vi Bibeln, där vi får ta del av och läsa om hur Jesus undervisar oss om hur vi ska leva våra liv. Vi får ta del av apostlarnas ord och den tidiga kyrkans liv och kamp kring just frågan om hur vi ska leva som kristna.

Kyrkan

Genom kyrkans historia har det funnits otaliga människor som brottats med samma eller liknande frågor som vi brottas med. Några av dem finner vi namnen på genom att deras gärning har blivit särskilt ihågkommen. Genom helgonens och våra kristna systrars och bröders liv kan vi få ta del av hur andra har brottats med samma frågor och situationer som vi.

Personer

Och vi får genom gudstjänstens predikan och i mötet med andra kristna gemensamt fundera och brottas kring hur vi ska leva våra liv som kristna. Den Helige Ande talar till oss också genom varandra och vi kan få direkta tilltal genom andra lika gärna om att Anden påtalar något för oss genom vad som verkar vara förflugna ord från andra.

Den Helige Ande vittnar i ditt inre

Anden bor i ditt hjärta

Jesus säger själv att han är med oss alla dagar till tidens slut, detta är möjligt just för att han återvänder till himlen och ger oss Den Helige Ande. Det är genom Anden som Jesus är närvarande hos oss troende till tidens slut.

Anden vittnar genom dopet

Vi får Den Helige Ande genom dopet, för det är genom dopet som vi fått vår tro (även om tron kan väckas innan dopet) och blivit upptagna i kyrkan. Är du döpt och du har en tillstymmelse till längtan att höra till Gud så är du också troende. Och dopet vittnar om att så är det.

Dopet är ett yttre fysiskt tecken som du kan ta din tillflykt till när du kämpar med din tro, ”jag är döpt, alltså till hör jag Gud.”

Anden vittnar genom nattvarden

Den Helige Ande vittnar också genom nattvarden. I nattvarden får vi ta emot förlåtelse och stärka vår tro genom den nåd som räcker för hela våra liv. Det är Kristi kropp och blod du tar emot, du blir både påmind om men du får också i verklig mening ta emot Jesus genom de fysiska tingen bröd och vin. Det är en fantastisk sak och något att klamra sig fast vid i tider av prövning så väl som i tider av medvind. Du blir stärkt i din tro, inte på grund av vad du gör eller inte gör, utan på grund av vad Jesus har gjort för dig och det sträcks fram åt dig gratis och fritt vid nattvardsbordet.

Slutord

”Hur vet jag att det jag tror på är sant?”

Vår tro är inte som viskleken, eftersom Den Helige Ande är lekledaren och berättar vår tros hemlighet till var och en som vill lyssna. Det viskas inte, utan finns på pränt så väl i böcker som i kyrkans historia och människors liv.

Anden vittnar och vägleder oss till sanningen, bland annat genom andra människor och genom sakramenten som är yttre fysiska ting som vi kan hålla fast vid genom våra liv.

Min avsikt

Oväntat partival under supervalåret

Min avsikt sedan Uppdrag granskning sändes har hela tiden varit en sak: att oavsett vad du som läsare av min blogg (eller mina olika flöden som Twitter och FB) må tycka teologiskt i sakfrågan om samkönade äktenskap, så bör vi hålla med varandra om att programmet var undermåligt och hängde ut personer som inte gjorde sig skyldiga till vad de anklagades för.

Christer Sturmark illustrerar saken bra i Dagens reportage:

– Det var inte prästerna som sa att killen hade ett problem för att han var homosexuell, det var killen själv som sa det, säger Christer Sturmark.

– Att en präst säger att Gud kan hjälpa i det läget, det är inte konstigt, det är fullständigt naturligt.

Hade prästerna i stället förnekat att den unge killen hade ett problem med sin homosexualitet, då, menar Christer Sturmark, hade de visat att de inte tagit honom på allvar.

Christer Sturmark betonar att han själv inte har någon gudstro, men förstår prästernas resonemang utifrån deras verklighet. Han menar dock att Uppdrag granskning kunde ha agerat smartare, på ett sätt som även gjort honom upprörd. Hade den homosexuella killen ställt en mer öppen fråga, vad han skulle göra med sin homosexualitet, då hade reportrarna fått svaret på om någon av prästerna på allvar hade tänkt omvända honom från sin sexuella läggning.

I och med detta tror jag att jag härmed sätter punkt för mina kommentarer kring programmet. Om inte något oförutsett händer, förstås.

Att ge och att ta emot

crisis

Vid tillfälle ska jag publicera dagens predika. Nu på sommaren är den senare mässan kl 18, så efter den orkar jag inte skriva med predikan. Och tidigare idag (efter 10-mässan) var det ledarskola, så där fanns ingen tid.

Ämnet idag på ledarskolan var ”att ge och g ta emot feedback”. Vi gick genom Johari-fönster (googla) och de sju punkterna för en bra feedback samt feedback-trappan (hur man tar emot, eller kan välja att ta emot). Vi avhandlade även den viktiga frågan om hur man hanterar osann och destruktiv feedback. Bra samtal.

Tänk om kyrkan i stort skulle jobba mer så? Vara tydligare med hur man blivit sårade och bättre på att lyssna in varandra.

Uppdrag förvanskning

Uppdrag granskning
Uppdrag granskning

Jag, precis som många av er, har sett Uppdrag granskning och jag har två problematiserande kommentarer:

Behövdes dold kamera?

Den första är en uppföljning av den fråga som vi ställde till redaktionen och som Jacob Sunnliden med förtjänst drev i Debatt för någon månad sedan: ”Är det påkallat med dold kamera i det här fallet?”

Svaret är nej, det var inte påkallat. Varför? Det kom ju inte fram något nytt som försvarar bruket av den metoden i det här fallet. Hade man frågat dessa präster rakt ut, utan att först lura in dem i fejkade samtal hade de svarat vad de tyckte.

Metoden som sådan är väl aldrig självklar i sig, men det som gör den extra tveksam i det här fallet är på grund av prästernas absoluta tystnadsplikt. Den absoluta tystnadsplikten skiljer sig från andra liknande tystnadsplikter i det att den är strängare. Alla andra med tystnadsplikt har vittnesskyldighet inför domstol, men präster har inte det. Prästen får inte prata eller kommentera samtalet utanför själavårds- eller biktsamtalet. Därför blir det möjligt, att som i programmet, klippa ur samtalen för att framställa prästerna så dåligt som möjligt för att sedan konfrontera dem och inte kunna diskutera det specifika.

Det har lyfts fram (helt korrekt naturligtvis) att tystnadsplikten inte är till för prästen utan för konfidenten. Därför är konfidenten naturligtvis fri att säga vad den vill efteråt och gör inget juridiskt fel genom att spela in samtalet. Men det påverkar ändå konfidenterna i det långa loppet, eftersom många präster (oavsett åsikt i den specifika frågan) nu kan ställa sig frågan: Kommer samtalet att spelas in? Det kan skapa en situation där man som präst får svårt att fokusera på att möta den enskilda individen och vara inkännande inför vad den behöver och önskar för att i stället sitta och tänka på hur detta kan komma att användas mot en själv som präst.

Skrapa, skrapa, skrapa

Niklas Svensson, reporter på Expressen och uttalad ateist kommenterade gårdagens program på följande sätt:

Känns som att @Granskning i kväll försöker bevisa att gud inte finns. Och där har de förstås mitt stöd.
Men i övrigt är programmet svagt.

Man korskörde Kalin-listan med medlemmar i Frimodig kyrka (intressant att man tror att det enbart skulle vara i den nomineringsgruppen som åsikten finns) för att finna lämpliga präster att samtala med. Sedan fick man kontakt med nio av dem, varav vi fick se fyra i programmet. Man har rimligtvis gjort det hela så saftigt som möjligt, så det är knappast tänkbart att det kom fram mer frapperande detaljer än vad som visades igår.

Och detaljerna från gårdagen blev väl upprörande mest på grund utav vad prästerna anser teologiskt, inte egentligen utifrån deras bemötande eller deras agerande?

Det framfördes kritik om att man började rota i barndomsupplevelser och övergrepp på ett inte särskilt klokt vis och jag håller med om att det inte verkade särskilt klokt agerat. Så det är en kritik jag kan stämma in i även om vi ju inte sett hela samtalet och därför inte heller kan se det i sitt riktiga sammanhang.

Vi får inte glömma att detta är en tydligt framprovocerad situation där prästerna möter en person som i ett längre (eller flera) möte(n) enträget ber prästen om att bli botad från sina homosexuella känslor.

Jag råkar känna en av prästerna, inte särskilt djupt dock men, tillräckligt för att veta att jag har stor respekt för honom. Det visade det sig att det är jag inte ensam om. En vän berättade på Facebook om hur en homosexuell vän till honom sökt själavård just hos denne präst och ”inte skulle ha levt idag” om det inte var för denne prästs stöd. Det är tydligen inte heller den ende som har just det vittnesbördet om denne präst att ge.

Mats Hermansson är domprost i Visby och har varit drivande i att Domkyrkan ska HBT-certifieras och bejakar homosexualitet fullständigt, han skrev följande på Facebook till denne präst:

”På många sätt oförtjänt hamnar du nu i skottgluggen för ett mediadrev och människors fördömmanden. Jag har skrivit det redan i andra trådar här på Facebook. Detta drev kunde ha drabbat mig själv lika gärna. Jag skulle också kunnat säga och agera ungefär som du gjorde: jag hade också utgått från den känsla som den unge mannen säger sig vara bärare av, jag skulle också kunnat sagt att vi behöver träffas flera gånger, Jag skulle också kunnat be med den hjälpsökande – …ta emot hans Iängtan…att också älska en kvinna…, jag hade också kunnat sagt att det är viktigt att känna efter… Jag har vänner, också homosexuella, som menar att de lever tack vare din goda själavård!
Goda och varma tankar!”

Vad vill jag ha sagt med detta? Att det inte är särskilt lätt att hantera konfidenter alla gånger och att det är mycket viktigt att lyssna in och försöka möta den man samtalar med på den personens villkor utan att fördöma denne för vilka känslor den har (åt något håll). Det är viktigt att ens känslor blir tagna på allvar alldeles oavsett om man i det långa loppet kommer tycka att de är rätt eller fel. Den erfarenheten tror jag de flesta av oss bär på, att vi behöver och vill bli tagna på allvar.

Slutord

Det jag framför allt skulle önska är att det i kyrkan skulle sluta föras en slagordsfylld debatt med billiga ställningstaganden för att tilltala det egna lägret. Och i stället föra sansade samtal i respekt och medmänsklig kärlek.

Personligen är jag häpen inför att man från officiell sida i Svenska kyrkan, inklusive ärkebiskopen, inte på något sätt problematiserar vad Uppdrag granskning gör, utan helt ställer upp på deras hopklipp av samtal och berättelse och agerar missnöjd åskådare.

Länkar