Archaeological Discovery: First Century Synagogue Confirms New Testament Accounts of Jesus Christ

Första lantligt belägna synagogan från Jesu tid hittad i Galileen. Arkeologin bekräftar mao uppgiften att Jesus kunde predika i synagogorna i den trakten (för de fanns).
Archaeological Discovery: First Century Synagogue Confirms New Testament Accounts of Jesus Christ

En debatt som inte leder framåt – dagen.se

��1 Kor� �1:10-13� ”Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: »Jag hör till Paulus«, eller »Jag hör till Apollos«, eller »Jag hör till Kefas«, eller »Jag hör till Kristus«. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes?”
En debatt som inte leder framåt – dagen.se