God is not Odin, God is not Zeus, God is not Marduk

Fantastiska bra om varför kristna inte tror på någon gud.

”Christianity received the unique Jewish understanding of divinity and radicalized it through theological, spiritual, and philosophical reflection. We see this expressed in two patristic assertions: (a) God made the world, not from pre-existent matter, but from nothing (creatio ex nihilo); and (b) the divine ousia is incomprehensible. These two assertions are inextricably woven together. In the words of St Gregory the Theologian: “No one has yet discovered or ever shall discover what God is in his nature and essence” (Or. 28.17).”
God is not Odin, God is not Zeus, God is not Marduk

Varför betala för det som ej fungerar?

”Här är pudelns kärna. För många som motsätter sig högre skatt handlar det inte bara om förlorade kronor och ören, utan också om motstånd mot vad skatten går till. Sverige har i mångt och mycket förvandlats till en nattvandrarstat, ett begrepp som myntades av ledarskribenten Per Gudmundson och vars definition lyder: ”Samhälle där statens uppgifter maximeras i allt utom att garantera medborgarnas grundläggande trygg- och säkerhet. Försvar, rättsväsende och katastrofberedskap sköts ist av frivilliga.” (SvD 14/8 2014).

För att ge konkreta exempel: det offentliga driver badhus och ger miljonbidrag till genusforskare som ska ta fram särskilda lastbilar för kvinnor – men polisen fungerar inte. Färre brott utreds och fler områden har i praktiken blivit laglösa: under fredagen höll samtliga 25 butiker i Husby centrum i Stockholm stängt i protest mot hur dåligt ordningsmakten fungerar. ”Vi utsätts ständigt för inbrott. Svaret vi får av polisen är att de inte har resurser och att det inte är högprioriterat område.” säger företagaren Salam Kurda till Mitt i Stockholm (29/12 2016).”
Varför betala för det som ej fungerar?

Guldkorn från Aristoteles – Barns varför-frågor

”Barnet frågar: Vad är det där? Den vuxne svarar: en telefon. Och får till svar en följdfråga: varför då?

Den kanske minst hjälpsamma kategorin är den materiella. Att ange svaret ”för att den är gjord av plast och batterier” kanske säger något om tinget ifråga, men kan väl knappast stilla så mycket nyfikenhet.”
Guldkorn från Aristoteles – Barns varför-frågor

Abraham Lincoln’s Advice to Voters Unhappy with this Election: Suck it Up. – Study Hacks – Cal Newport

Apropå debatten om godhet och resurser, bra inlägg från en annan kontext om andra frågor, men relevant om hur vi är goda.

”Sumner would have applauded this commitment to one’s “duty” to do the right thing no matter what.

But not Abraham Lincoln.

He was sent to Massachusetts to push back against Sumner. As William Lee Miller summarizes in his exceptional book, Lincoln’s Virtues, the young Illinois congressmen came to preach an “ethic of consequences.””
Abraham Lincoln’s Advice to Voters Unhappy with this Election: Suck it Up. – Study Hacks – Cal Newport

Att vara god är att brottas med tvivel

Bra problematiserande av både Heberleins och Ernmans texter om godhet:

”Även den som anser att tiggeri inte borde behöva finnas i samhället och knappast medför ett värdigt liv ställs, i mötet med en utblottad människa som är hungrig och sjuk, inför ett svårt dilemma: Att ge ett bidrag till mat och medicin kan ge stor lindring till en människa i stunden. Att avstå från att ge till just denna person har marginella effekter på förekomsten av tiggeri i stort. Vad gör mest gott?

Att förutsätta att goda intentioner i sådana sammanhang alltid förknippas med en ”härlig känsla” är underligt. Jag är övertygad om att många som ibland ger pengar till tiggare brottas med dessa målkonflikter och plågas av dem, och att den lilla, futtiga slanten i pappersmuggen snarare följs av en sorgsen insikt om det egna handlandets otillräcklighet och inkonsekvens.”
Att vara god är att brottas med tvivel

Debattartikel: ”Läs på om flyktingpolitiken innan ni gör fler upprop”

Det är lätt att som kristen (och präst noterade jag) att köpa sig ”godhetspoäng” med hur man positionerar sig med juluppropet. Men det är också viktigt att tänka vad ens förslag innebär samhällsekonomiskt.

Därmed inte sagt att jag personligen är emot ett stort mottagande, men då måste våra system förändras grundligt. Är vi villiga till minskad välfärd, mer slimmad stat?

Stefan Olsson:

”I politik räcker det aldrig med att bara ha en god vilja. Som förtroendevald får man ofta höra att man inte gör tillräckligt, att man är oengagerad, att man inte förstår hur viktig en fråga är att driva.

Men jag har insett att det är min lott i livet att stå för denna tråkiga linje. Gud har gett oss alla olika uppgifter och min är att varna för ogenomtänkta förslag.

Istället för att skriva under kyrkoledarnas upprop kommer jag därför att be för dem i hopp om att Gud ska inspirera dem till att lära sig mer om flyktingpolitikens svåra dilemman tills det är dags för nästa upprop. ”
Debattartikel: ”Läs på om flyktingpolitiken innan ni gör fler upprop”