Månad: augusti 2013

  • Post-prästmöte

    Präst- och diakonmötet 2013 för Uppsala stift är nu slut. Det var mitt andra möte i denna genre och samtidigt ärkebiskop Anders sista. Det är de bägge biskoparna i Uppsala stift som står som inbjudare till dessa möten, och det fungerar på liknande sätt i andra stift. Ragnar Persenius är min vigningsbiskop men biskop Anders […]

  • Måste man försonas med sina föräldrar?

    Måste man försonas med sina föräldrar? – Görel Fred Försoningen behöver inte alls vara bara en “motion away”, för någon part kan ha varit så kränkt att det inte är möjligt. Att föräldrar är villiga att försonas med sina barn är välkänt. Det är därför det inte behövdes ett budord om att hedra barnen. Men […]

  • Vad är en människa?

    Inledning I dessa dagar, 27 – 29 augusti, pågår präst- och diakonmötet i Uppsala stift. Det arrangeras vart fjärde år med stiftets bägge biskopar som värdar. Jag kommer att blogga från detta möte, men jag lovar inget om omfattningen. Vad är då en människa att du tänker på henne? Ett samtal mellan biskop Ragnar Persenius […]