Post-prästmöte

Präst- och diakonmötet 2013 för Uppsala stift är nu slut. Det var mitt andra möte i denna genre och samtidigt ärkebiskop Anders sista. Det är de bägge biskoparna i Uppsala stift som står som inbjudare till dessa möten, och det fungerar på liknande sätt i andra stift.

Ragnar Persenius är min vigningsbiskop men biskop Anders har hela tiden varit biskopen vars tillsyn jag befunnit (och befinner) mig under. Unikt, eftersom inget annat stift har två biskopar.

Nu är det alltså dags för Svenska kyrkan att välja en ny ärkebiskop då Anders lägger ned staven i juni nästa år och går i pension. Diskussionerna och funderingarna har varit många och de lär fortsätta, men efter idag kommer inga ny personer att nomineras då de bägge mötena för plädering nu varit. Den kompletta listan på nämnda personer kan nog snart återfinnas på Svenska kyrkans hemsida och på annat håll.

Jag hör till de som får rösta i valet, eftersom jag hör till Uppsala stift. Att det är så beror just på att ärkebiskopen också är biskop i stiftet och inte enbart övergripande för kyrkan. Därför är det aktuellt även för mig att fundera på vem jag ska lägga min röst på.

Efter denna dag kan jag bara säga att Lunds biskop Antje Jackélen verkar vara storfavoriten i valet. Och inte är väl det så konstigt heller, hon är mycket medialt gångbar, en skarp kommunikatör och en duktig teolog. Hon är även kvinna, vilket är en viktig egenskap för vissa i detta val.

Personligen tycker jag att personens kön är ytterst ointressant i valet av ärkebiskop, men gläds vid tanken på att om Antje väljs så är det ändå inte det skälet som kommer ha varit relevant, eller i alla fall tyngst. Utan för att hon helt enkelt är så pass bra att hon vinner av den anledningen.

Vem jag önskar som ärkebiskop vet jag inte riktigt. Flera av namnen som lyftes idag kan säkert vara intressanta, men känner till dem lite för dåligt. Ska försöka åtgärda det innan valet. Men att biskop Ragnar också skulle bli en utmärkt ärkebiskop, det är jag helt övertygad om. Han är också en skarp teolog, duktig kommunikatör och bra på att möta folk.

Vi får be Gud att rätt person ska bli vald och att Guds rike i Sverige ska främjas både genom vår nye ärkebiskop, Svenska kyrkans närvaro i stort så väl som genom våra kristna syskon i andra samfund.

Och kom ihåg, rösta på en nomineringsgrupp som inte har parti i riksdagen den 15 september!

Uppdatering 2013-08-30: Kyrkovalet sker 15 sept inte 16. Tack Micaela!