Religion Aldrig en Privatsak

Stefan Attefall (trossamfundsminister) skriver klokt på Dagen:

Folkrättsexperten Ove Bring har sagt att religionsfriheten är ett lackmustest för de andra mänskliga rättigheterna. Religionsfrihet är därför en grundpelare i varje demokratiskt samhälle. Därför är det glädjande att FN instiftat en särskild dag för tolerans, och den är värd att uppmärksamma.

Följer man debatten i Sverige verkar det ibland som att religions- och övertygelsefrihet är en ickefråga.

Biskop Ragnar har börjat blogga

Biskop Ragnar har sedan några veckor börjat blogga, besök gärna och följ hans blogg!

Han skriver:

[…] för tolv år sedan fick jag en present av Klara, då cirka 7 år. Det var en fin teckning där hon ritat en ängel. Som budskap hade hon skrivit ”Biskop Ragnars skyddsängel” med en pil till ängeln. När jag kom hem till biskopsgården fäste jag den på kylskåpsdörren. Den har betytt mycket för mig under årens lopp som en påminnelse om att Gud vill beskydda mig. Med sin present visade Klara också att vi ska bry oss om varandra. Jag tänker att Klara själv är en ängel. Hon är en budbärare från Gud till mig. Hon visade omsorg och överräckte evangeliet. Vi behöver många änglar, minst en per människa.

Skyfall

Varning: Artikeln på andra sidan länken ovan innehåller spoilers.

Stefan Hedmark skriver:

With Craig, the franchise is firmly footed in a tradition that fits our time like a glove.

Jag kan inte annat än hålla med, Craig-filmerna är bra. Men Skyfall tar priset av dem, utan tvekan bäst och utan tvekan en av de bästa. Punkt.

Bonds ogenerade kvinnoslukan, hans bekvämlighet med att döda och hans dödsförakt får en bra bakgrund och skapar en mer trovärdig karaktär.

Du var ju borta, din amatör

Nytt avsnitt av Sveriges favoritmashup av teologi och teknologi i en saligt nördig blandning:

Efter en plötslig nördexplosion1 i början fortsätter samtalet mellan Mattias och David kring ämnen som publicering, ortodoxa bönerep och förstås den årliga kampanjen att gå ur kyrkan. Till detta lägger vi Amazons maktmissbruk och förstås en läsning ur Ökenfädernas vishet.

Tyvärr missade vi att diskutera Niklas Svensson och Carl Bildt lite närmare, likaså såg jag Kristen Opinions inlägg först efteråt. Så kan det gå. 🙂


  1. Själva explosionen handlade om mina projekt mypod och footnote, reklamen jag gjorde för denna blogg i övrigt är kanske inte så nördigt. Kyrknördigt då. :) 

Död, du dör

Yvs inte, Död, fast man har kallat dig för mäktig, fruktansvärd, är du ej det,

Som Josefin skriver, är döden inte längre mäktig, Jesus har besegrat den.

Allhelgona är helgen framför andra då vi får fundera över vår egen förestående bortgång. Och som kristna har vi ett hopp att hålla fast vid, en tilltro om något bättre.

Ateisten däremot, får hålla sig nöjd med detta liv och det som denne lyckas uppnå här. Hård dom. Inte minst mot de mest utsatta i världen.

De menar förstås å sin sida att det bara är en konsekvens av sanningen och därför är det bara att gilla läget. All heder åt dem för det, men jag kan ändå inte låta bli att se även denna detalj (döden och vår inneboende önskan om att inte ta slut) som en fingervisning mot det basalt rätta i Alvin Plantingas ”Proper basic belief”1 på Gud. Det krävs inga skäl eller argument, du gör helt rätt i att tro på Gud på samma sätt som på dina medmänniskors existens.

Döden skall själv dö, denna kristendomens underbara paradox.


  1. Som du kan läsa om på Wikipedia Det kräver dock att man är anhängare av ”foundationalism”.