Död, du dör

Yvs inte, Död, fast man har kallat dig för mäktig, fruktansvärd, är du ej det,

Som Josefin skriver, är döden inte längre mäktig, Jesus har besegrat den.

Allhelgona är helgen framför andra då vi får fundera över vår egen förestående bortgång. Och som kristna har vi ett hopp att hålla fast vid, en tilltro om något bättre.

Ateisten däremot, får hålla sig nöjd med detta liv och det som denne lyckas uppnå här. Hård dom. Inte minst mot de mest utsatta i världen.

De menar förstås å sin sida att det bara är en konsekvens av sanningen och därför är det bara att gilla läget. All heder åt dem för det, men jag kan ändå inte låta bli att se även denna detalj (döden och vår inneboende önskan om att inte ta slut) som en fingervisning mot det basalt rätta i Alvin Plantingas ”Proper basic belief”1 på Gud. Det krävs inga skäl eller argument, du gör helt rätt i att tro på Gud på samma sätt som på dina medmänniskors existens.

Döden skall själv dö, denna kristendomens underbara paradox.


  1. Som du kan läsa om på Wikipedia Det kräver dock att man är anhängare av ”foundationalism”.