Eurovision poäng 2014 från mig

mamma?

Max 5 poäng

Ukraina: 3
Vitryssland: 1
Azerbajdzjan: 2
Island: 4
Norge: 3
Rumänien: 5
Armenien: 4
Montenegro: 2
Polen: 1
Grekland: 4
Österrike: 3
Tyskland: 3
Sverige: 4
Frankrike: 5
Ryssland: 1
Italien: 4
Slovenien: 3
Finland: 4
Spanien: 2
Schweiz: 4
Ungern: 3
Malta: 4
Danmark: 2
Holland: 3
San Marino: 3
Storbritannien: 3

Kommentera