Månad: oktober 2013

  • Vem ska skipa rätt?

    Jag har nu sett tre av fyra hearingar inför ärkebiskopsvalet i Svenska kyrkan. Hittills har alla uttryckt att de inte tror på helvetet, eller i alla fall inte att någon kommer att komma dit. Alla kommer att komma till himlen. Det är en intressant ståndpunkt, dels är den inte klassiskt luthersk, dels är det inget […]