Månad mars 2018

Fastevlogg och artikel i Dagen

Under denna fasta har jag lagt upp en vlogg på Youtube varje dag för att ta upp något kristet tema för egen reflektion. Idag har Dagen lagt upp en artikel på sin sida med en intervju av mig och imorgon…