Etikett nattvarden

Tag och ät, detta är min kropp

Idag stötte jag på en artikel på Dagen som heter “Nattvarden borde förena oss” och jag kan inte säga att jag har något att invända mot den önskan, som pingstpastor Hultman framför. Det jag reagerade på och tyckte var lustigt…