Månad: september 2016

  • Kommentar till Pokémon GO-fika i kyrkan

    Idag är vi med från Knivsta pastorat i Tidningen Dagen. Thomas Mandfredh citerar mig helt korrekt och återger det vi gjort och tänker så gott det går med det lilla utrymmet. Men jag tänker att det finns utrymme att lägga ut texten lite om Pokémon och kyrkan. Jag säger ”hittills har väldigt få gått in […]