Månad: februari 2014

  • Septuagesima – Afterhomily

    I söndags predikade jag i Vaksala kyrka över evangelietexten (extended version). Jag började från Matt 19:16ff och fick då med den rike mannens möte med Jesus. Och det mötet skrev jag lite om för er. Då kom en man fram till honom och frågade: “Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt […]