Rätt ska vara rätt, även mot Fogelqvist?

OlleErik

Idag tog jag del av Överklagandenämndens beslut (12 feb 20015) i frågan om ”avkragning” av Olle Fogelqvist, ett beslut som togs 19 september av Göteborgs domkapitel.

Det finns några saker i detta som jag inte kan låta bli att reagera över, men vissa saker kanske har bra förklaringar?

Vad Olle gjort är att han predikat över 1 Kor 14:33ff och utifrån sin tolkningstradition uttalat sig om ämbetsfrågan. Olle har rätt till sin åsikt, däremot var det kanske inte pastoralt klokt med tanke på att han skulle få två kvinnliga kollegor i samband med årsskiftet. Utöver det kan predikan tolkas som att det är en frälsningsfråga om man har ”rätt” uppfattning i detta eller inte. I processen framgår att Domkapitlet tolkat det så men att Olle inte menat så. ÖN ger dock Göteborgs domkapitel rätt i att predikan rimligen förstås på det sättet.

Min första tanke när jag läste detta var att det kanske inte var så pastoralt klokt gjort av honom, och att det är en åsikt vi alla bör kunna dela – även de som håller med Olle i sak. Däremot var det rätt drastiskt att avkraga honom för det. Vilket ÖN också tyckte. Och här kommer vi in på klokskapen i Gbg:s domkapitels agerande.

Det är ingen annan än biskopen själv som tagit upp ärendet om Olle, det är biskopen som varit med och fattat beslutet om hans avkragande och det uppfattas åtminstone utifrån mitt perspektiv som lite märkligt att biskopen själv väckte ärendet. Har biskopen ”jagat” Fogelqvist? Det måste naturligtvis inte vara så, men frågan måste ställas.

Man fäller Olle utifrån formuleringen i hans predikan som går att tolka som att det är frälsningsavgörande vilken inställning man har i frågan. Något som det verkar finnas belägg för att klandra Olle för. Man motiverar det hela utifrån Svenska kyrkans bekännelse och lära.

Och det är här det blir alldeles väldigt intressant, eftersom domkapitlet citerar ur den oförändrade Augsburgska bekännelsens sjunde kapitel. För om vi ska hålla oss till Augsburgska bekännelsen när vi lyssnar till predikningar och skickar in dem till domkapitlen om de inte uppfyller den, vad kommer då hända med antalet ”avkragade” präster i Svenska kyrkan?

Låt oss avsluta utan vidare spekulationer, men med några citat ur den oförändrade Augsburgska bekännelsen:

Kapitel IV. Om rättfärdiggörelsen

Vidare lära de, att människorna icke kunna rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egen förtjänst eller egna gärningar, utan att de rättfärdiggöras utan förskyllan för Kristi skull genom tron, när de tro, att de upptagas i nåden och att synderna förlåtas för Kristi skull, vilken genom sin död åstadkommit tillfyllestgörelse för våra synder. Denna tro tillräknar Gud som rättfärdighet inför honom, Rom. 3 o. 4.

Kapitel X. Om Herrens nattvard

Om herrens nattvard lära de, att kristi lekamen och blod i nattvarden äro verkligen tillstädes och utdelas åt dem, som undfå sakramentet. De ogilla dem, som lära annorlunda.

Kapitel XIII. Om bruket av sakramenten

Om bruket av sakramenten lära de, att sakramenten inrättats ej blott till att vara tecken, varigenom man avlägger bekännelse för människor, utan fastmera för att de skulle vara tecken och vittnesbörd om Guds vilja med avseende på oss, givna till att väcka och stärka tron hos dem, som mottaga sakramenten. Därför bör sakramenten brukas på det sättet, att en sådan tro är med, som tror löftena, vilka genom sakramenten tillbjudas oss och ställas oss för ögonen.
[De fördöma sålunda dem, som lära, att sakramenten rättfärdiggöra, blott sakramenthandlingen företages, och vid bruket av sakramenten icke anse den tro erforderlig, som tror, att synderna förlåtas.]

Visst är vi väl överens om att rätt ska vara rätt och att vi ska mätas med samma måttstock?

ÖN verkade tycka det, det fanns till och med ett par ledamöter som tyckte Olle inte ens skulle få en erinran utan att en markering om det pastoralt olämpliga i det hela räckte.

På sidan Kyrklig dokumentation finns nästan alla dokument i ärendet.

After preach: Kyndelsmässodagen

Not: Detta är ett utkast för predikan, inte riktigt samma som jag höll i kyrkan

Predikotext: Luk 2:22-40

Gör som Jesus, bli en del av förbundet med Gud

Maria skulle nu rituellt bli ren och Jesus bars fram för löftesoffret. Jesus har som bebis alltså blivit omskuren redan och nu gjorde man löftesoffret som man gjorde för sin förstfödde son. Han var mycket liten när det hände och kunde precis som alla andra judiska barn inte välja själv. På samma sätt är det med många av er här inne, ni blev framburna till dopet i en gudstjänst ni inte valt själva, utan ni fick dopets gåva ändå. Oavsett om ni fick dopets gåva som små bebisar eller senare, så är många av er just nu konfirmander för att lära er mer om dopet och testa mer av den kristna tron. För en del av er är det nog självklart med Gud och med tron och för andra av er är det inte det, utan kanske er första lite djupare kontakt med kyrkan.

Oavsett hur det är med den saken, så har ni eller så får ni dopets gåva innan konfirmationen.

Omskärelsen är profetian om det som skulle komma sen, dopet. Precis som det brukar vara med sådana här profetior så är de mindre än uppfyllelsen av dem. T.ex. var det ju bara pojkar som omskars. Vilket vi iofs ska vara tacksamma för, men blev inte flickorna en del av folket då? Jo, det blev de ändå. På samma sätt gällde omskärelsen också bara hebreiska pojkar, de som hörde till gudsfolket.

Med dopet är det annorlunda eftersom det är uppfyllandet av profetian, för dopet gäller oavsett kön och nationalitet. Och det får vi också höra i Symeons lovsång, när han säger om Jesus att han är ”frälsningen som du [Gud] har berett åt alla folk”

Gör som Symeon, lär dig känna igen Jesus

Symeon känner igen Jesus i massan av människor som kommer till templet. Han grabbar inte bara tag i någon på måfå, utan går fram till just Maria och Josef och lyfter upp Jesus. Hur kommer det sig?

Det står i texten att Symeon är fylld av helig Ande, på så vis kan han känna igen Jesus när han möter honom i bebisen. Så är det för oss också, det är först när vårt hjärta blivit rört av den Helige Ande som vi kan känna igen Jesus när vi möter honom.

Jesus möter oss på flera sätt, framför allt genom Bibelordet och predikan, Bönen, Nattvarden och i den kristna gemenskapen. Jesus vill att vi ska växa genom dessa sätt att möta honom på. Vi tar ett exempel utifrån dagens evangelietext.

Fattigdom

De två turturduvorna eller unga duvorna var undantaget för de fattiga, vilket Lukas lyfter fram. Jesus, Guds Son, föddes rakt in i ett fattigt hem inte in i rikedom. Hans föräldrar var enkla människor, Josef var snickare vilket inte var ett välbetalt jobb. De bodde i en hålla i en bortglömd del av det romerska imperiet. Långt bort från makt och flärd, eller ens välfärd. I sin gärning hade Jesus ett extra stort hjärta för de fattiga, för de sjuka och för de ur samhället utkastade.

Detta blir en utmanande fråga för oss idag. Hur vänder vi oss till de fattiga i vårt samhälle?

Det är kanske extra svårt för oss svenskar för vi är vana vid att vår välfärd fungerar hyffsat och tar hand om människor. Men så funkar det inte med många av de som tigger i Sverige idag, för de kommer från andra länger inom EU. Helt plötsligt har vi armodet vid ingången till ICA. Det är en kulturkrock för oss, obekvämt. Lika obekvämt kan det ju vara för oss när vi ska lämna en gåva till tiggaren, för då står vi i regel ovanför dem och de sitter ned. Vi har inte bara ett finansiellt överläge utan också ett fysiskt. Vi kommer som priviligerade svenska och böjer oss ned till dem och ger dem en gåva. Helt klart något som sticker emot vår egen självbild som svenskar.

Och hur fattiga måste de vara för att vi ska hjälpa dem? Jag tänker på berättelsen en uteliggare berättade om hur han slutade ha sin varma jacka på sig som han fått av en snäll person, på grund av att det var en Canada Goose och han fick han höra. Han blev utskälld för att han hade mage att stå och sälja ”Situation Stockholm” med en så fin jacka på sig. Var han verkligen uteliggare? Han fick sluta med att ha den varma jackan för att han skulle se rätt ut på ytan. En tankeställare till oss, hur utblottade måste de vara som får en gåva från oss? Måste vi tro att de är på väg att dö om de inte får vår 50-lapp eller är det ok att de har en mobil och en jacka? Var går gränsen? och för vems skulle finns den gränsen, kan vi fråga oss.

Jesus säger ju att det vi gör för en av dessa minsta, det har vi gjort för honom. Så det är verkligen att söka Jesus att älska våra medmänniskor och försöka göra det vi kan för dem. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra något.

Gör som Hanna, fullgör ditt uppdrag

Det är något speciellt med Hanna, för hon har vakat troget länge. Det kan tyckas som att hon inte fått något särskilt stort uppdrag egentligen. Hon fick vänta en massa år, för att en dag titta på Jesusbarnet och säga att det verkligen var Jesusbarnet och sedan kunde hon gå och dö i frid. Vad var det stora i detta?

Det stora i detta handlar om att hon fick se Gud själv, i form av en bebis. Gud själv som blev människa för att rädda oss från synden och döden. Det är enorma perspektiv i det som är svåra att förstå. Gud som är så stor, blir så liten att han är en liten bebis. Om det finns någon nyhet värd att instagramma så vore det den nyheten och den bilden.

Att få berätta om Gud som blivit människa för att rädda oss från synden och döden är den största nyheten man kan få berätta för andra, det gällde inte bara för Symeon och Hanna på sin tid, det gäller också för oss idag.

Vi kan se på henne att hon var rätt gammal när hon fick börja berätta om Jesus för andra, vi behöver inte vänta till vi är lika gamla. Men är vi lika gamla eller äldre så kan vi hos henne se att det aldrig är för sent att börja dela med oss av denna enorma nyhet.

Avslut

  • Vi får som Jesus låta oss döpas och tas upp i gudsfolket
  • Vi får som Symeon öva på att låta Anden visa oss var Jesus finns
  • Vi får som Hanna fullfölja vårt uppdrag att dela med oss till andra om Jesus