Känn ingen sorg, Göteborg?

En stor nackdel med ett enda pastorat är bristen på demokrati, vilket innebär att Göteborg skulle styras av ett enda kyrkoråd som också tillsätter församlingsråden. Ett pastorat med dagens 28 församlingar är knappast styrbart och många församlingar kommer att försvinna som begrepp. Eftersom delaktighet och ideellt arbete är allt viktigare för kyrkan, kan denna toppstyrning bli förödande.

Debattartikel om konsekvensen av ”Närhet och samverkan”.

Insikten trillar ned först när beslutet ska genomföras hemmavid? Samma problem överallt ju, bara på landet denna förändring är något direkt bättre.

Dags att befria Svenska kyrkan från partipolitikens fångenskap, dags för exodus?