Månad: oktober 2014

  • Inför Mikaelidagen – om att tro på det övernaturliga

    Det är kanske inte alltid så lätt för oss moderna människor att tro på änglar. Men betyder det att de inte finns? I svallvågorna av Upplysningen växte den moderna bibelkritiska forskningen fram (historisk-kritisk metod) och med Rudolf Bultmann i spetsen inleddes avmytologiseringsprojektet. Och med honom kom den liberala kristendomen där fokus låg på en existentiell […]