footnote

footnote är en plugin för Sublime Text 2 som ger dig möjligheten att lägga in fotnoter i ditt MultiMarkdown dokument utan att lämna vyn över texten du skriver.

footnote är tillräckligt smart för att räkna efter antalet dina existerande fotnoter, så har du redan en fotnot kommer den nya automatiskt att få nummer 2. Däremot om du har 4 fotnoter men tagit bort nummer 3, kommer inte footnote att skapa en ny nummer 3 eftersom 4 är högsta siffran.

Installera footnote

Ladda ned:


  1. Lägg filen i Packages/User.
  2. Öppna Preferences/Key Bindings – User
  3. Lägg till:
    {"keys": ["alt+super+o"], "command": "add_footnote"}

Men glöm inte att lägga till ett kommatecken i slutet på föregående rad (om det inte redan finns ett.)

Nu kan du lägga till fotnoter genom att trycka alt + kommando + o!