Kontakt

Förutom på denna blogg, kan du följa mig på Twitter, App.net och Facebook.

Har du frågor, reflektioner eller vill att jag ska tala om något ämne kontakta mig gärna!